ERIKOISESITTELY – LAURI PIISPA

Venäläiseen elokuvaan erikoistunut tutkija Lauri Piispa esittelee neuvostoliittolaisen elokuvan klassikot Siivet, Nousu sekä Tule ja katso.

Elokuvatutkija Lauri Piispa (s. 1978) on Suomen etevimpiä venäläisen elokuvan tuntijoita, harvoja, jotka ovat päässeet kolua­maan Venäjän elokuva-arkiston hyllyjä Belyje stolbyssa Moskovan seuduilla. Hän on ainoa, joka on väitellyt Venäjän elokuvasta ennen vallankumousta, siis ajasta, josta esimerkiksi Sergei Eisenstein oli sitä mieltä, ettei silloin tehty mer­kittävää elokuvaa.

Piispan väitöskirja Näytteli­jän taide venäläisessä elokuvas­sa 1907–1919 vuodelta 2014 on ainakin Suomessa, jollei koko maailmassa Venäjä mukaan luet­tuna perusteellisin teos tuon ai­kaisesta elokuvasta ja samalla tuon ajanjakson elokuvataitees­ta kirjoitettu merkittävä uudel­leenarviointi, joka saa lukijan hi­moitsemaan siinä kuvattujen elokuvien näkemistä. Se sisäl­tää merkittävän antologian tuon ajanjakson elokuvanäyttelijöistä ja heidän erikoislaadustaan.

Piispa ei ole pysähtynyt väitös­kirjaansa, vaan hän on toiminut ak­tiivisesti elokuvakulttuurin hyväksi mm. Turun elokuvafestivaalin pii­rissä ja kirjoittamalla muustakin kuin venäläisestä elokuvasta.

Tällä haavaa Piispan suurpro­jektina on venäläisen elokuvan historian kirjoittaminen, mitä varten hän on saanut avokätisen apurahan. Piispa on niin nuori ja aikaansaapa, että ehtii vielä saa­vuttaa paljon. (Velipekka Makkonen)