MESTARILUOKKA – MIKA TAANILA

Mika Taanilan mestariluokka Väärin! on kokoelma kokeellisia elokuvia korona-aikaan.

 

Sodankylän kävijöille taatusti tuttua ohjaaja ja kuvataiteilija Mika Taanilaa (s. 1965) on mahdotonta lukita lokeroihin tai kategorioihin, koska hänen omaperäisten havain­tojensa villi kenttä ulottuu niin laajalle. Taanila tarkastelee teoksissaan dokumenttielokuvan, videotaiteen, avantgarden ja arkistomateriaali­en keinoin teknologisia utopioita ja tulevaisuudenvisioita, suorittaa eräänlaista media-arkeologista tut­kimustyötä ja kyseenalaistaa tois­tuvasti aistihavaintojemme rajat. Muotojen ja pintojen syvyydet ja salaisuudet saavat Taanilan käsit­telyssä uuden hahmon, konkretia ja materia kumartavat kohti abstrak­tia, kaoottinen muuttuu hullunku­riseksi, uhka purkautuu nauruksi ja päinvastoin.

Perinteinen elokuvamuoto on mm. mediataiteen valtionpalkin­nolla (2013) ja Art Fennicalla (2015) palkitulle, kansainvälisesti arvoste­tuimpiin suomalaisiin nykytaitei­lijoihin kuuluvalle Taanilalle vain yksi ilmaisun monista lähtökohdis­ta. 1990-luvulla hän ohjasi musiik­kivideoita Kauko Röyhkälle, 22-Pistepirkolle ja Circlelle ja hänen filmi- ja videoinstallaatioitaan on nähty gallerioissa ja taidemuseois­sa ympäri maailman. Avainteoksiin kuuluvat niin ikään Futuro – tule­vaisuuden olotila (1998), Tulevai­suus ei ole entisensä (2002), Optinen ääni (2005), Atomin paluu (2015) ja Mannerlaatta (2016). Taanilan toden ja fantasian ra­japinnoilla tanssivan, ajan suh­teellisuutta ja liikesuuntaa kyseen­alaistavan innovatiivisen tuotannon ytimessä palataan toistuvasti ihmi­sen ja koneen välisiin suhteisiin ja teknologian haavoittuvaisuuteen. (LT)