ILMASTONMUUTOS JA ELOKUVA

Ilmastonmuutos ja elokuva -teeman ensimmäisessä osassa pohditaan ympäristön suojeluun ja ilmastoaktivismiin liittyviä kysymyksiä Nainen sotajalalla -elokuvan inspiroimana.

Alan suomalaiset huippuasiantuntijat keskustelevat inspiroivasti ilmastoaktivismista Suomessa, ekoterrorismista ja ihmisen vaikeista moraalisista valinnoista yksityisten ja yleisten tavoitteiden ristivedossa.

Ilmastonmuutos on monimutkainen ongelma, jossa toisaalta korostetaan valtioiden ja toisaalta yksilön vastuuta tehdä ympäristöystävällisiä päätöksiä. Miten yksittäiset teot voivat vaikuttaa ympäristöpolitiikkaan?

Keskustelussa mukana ovat Ulkoministeriön pitkäaikainen ympäristöalan neuvonantaja ja pitkän linjan Ilmastoisovanhempi- ja ympäristöaktiivi Matti Nummelin, Baltic Sea Action Groupin sisältöjohtaja Laura Höijer, jolla on pitkä kokemus ympäristöalalta niin tutkijana, rahoittajana, yksityisellä sektorilla kuin hallinnossakin sekä professori Timo Vesala Helsingin yliopistosta, kasvihuonekaasujen ja hiilinielujen tuntija ja elokuvan ystävä (muun muassa aktiivisen elokuvakerhon pitkäaikainen vetäjä yliopistolla). Keskustelua vetää tutkimuskoordinaattori Eija Juurola Helsingin yliopistosta.

 

Teeman toisessa osassa puhutaan ilmastonmuutoksesta Beasts of the Southern Wild -elokuvan innoittamana.

Aiheen laaja-alaiset spesialistit keskustelevat ajatuksia herättävästi siitä, miten monitahoisesti ilmastonmuutos ilmenee elokuvassa sekä luonnontieteellisesti että yhteiskunnallisesti ja siitä, mitä tunteita elokuva tuottaa.

Ympäristönmuutos saattaa aiheuttaa ahdistusta. Onko ahdistuksen lieventämiseen lääkkeitä? Miten rikki mennyt maapallo korjataan? Keskustelijat pohtivat myös eettisiä puolia ympäristöaktivismiin sekä yksilön ja yhteiskunnan välisistä suhteista.

Keskustelijoina ovat Sini Harkki, pitkäaikainen ympäristöaktivisti, joka työskentelee konsulttina Tekir Oy:ssä, professori Heikki Järvinen Helsingin yliopistosta, jonka erikoisalaa on ilmakehätiede ja joka on kouluttanut suuren osan Suomen meteorologeista sekä tutkimuskoordinaattori Eija Juurola, joka työskentelee aerosolien, pilvien ja hivenkaasujen mittausten parissa ja on elokuvan ystävä (pitkäaikainen elokuvakerhon toinen vetäjä Helsingin yliopistolla). Keskustelua vetää professori Timo Vesala Helsingin yliopistosta.