ARKKITEHTUURIMATINEA

Arkkitehti Yrjö Lindegren ja Sodankylän Kitisenrannan koulu – arvot, arkkitehtuuri ja restaurointi

Osana arkkitehtuurin erityisohjelmistoa järjestetään matinea, jonka keskiössä on Sodankylän arkkitehtoninen helmi, vuonna 1951 valmistunut Kitisenrannan koulu. Matineassa käsitellään asiantuntijavieraiden johdolla Kitisenrannan koulun suunnittelijaa, arkkitehti Yrjö Lindegreniä sekä koulun arkkitehtuuria, arvoja ja restaurointia. Matineaan osallistuvat arkkitehti ja emeritusprofessori Juhani Pallasmaa, Arkkitehtuurimuseon tutkimus- ja tietopalvelupäällikkö Petteri Kummala, arkkitehti Riikka Koivula, Lapin maakuntamuseon amanuenssi Jani Hiltunen sekä Sodankylän kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen. Matinean suunnittelee ja mentoroi arkkitehti Helena Hirviniemi.

Lisäksi järjestetään näyttely, jossa esitellään Yrjö Lindegreniä ja arkkitehtuuria, erityisesti hänen Sodankylään suunnittelemiaan kohteita ja Kitisenrannan koulua. Näyttelyssä on esillä valokuvia ja piirustuksia muun muassa Arkkitehtuurimuseon kokoelmista.

Matinea ja näyttely ovat osa festivaalin arkkitehtuuriteemaista ohjelmistoa.

Matinea pe 16.6. klo 13:00, Pieni teltta