Porttikosken illanvietossa

Kuva / Photo: Sanna Bohm