Talkoolaiset kuuntelevat ohjeita

Kuva / Photo: Liisa Huima