Katse kohti huomista

Kuva / Photo: Sami Sorasalmi