Viimeiset ihmiset Lapinsuun edustavlla sen suljettua

Kuva / Photo: Sara Aaltio