Etäpalaverissa ajankohtaista korona-asiaa.

Kuva: Jukka Tarkiainen