Porttikosken tanssien hengessä. Team Rosebud

Kuva Juho Liukkonen