Keskiön auringon valo Kitisen sillalla

Kuva: Axa Sorjanen