Jonoa Kitisenrannan koululla

Kuva: Anniliina Lassila