Talkoolaiset taukoilemassa

Kuva: Jennifer Ahlamaa