Helmi Kajaste alusti elokuvan Enoni on toista maata

Kuva / Photo: Hilma Toivonen