Porttikosken lavatanssit

Kuva / Photo: Hilma Toivonen