Liselott Kuplan avauksessa

Kuva / Photo: Jacky Law