Porttikosken kalliolla

Kuva/photo by: Vilja Keskimäki