Toivon tuolla puolen

Kuva/photo by: Jukka Tarkiainen