Porttikosken seutuvilla

Kuva / Photo: Sonja Tolonen