Porttikosken kallioilla

Kuva / Photo: Sara Aaltio