Tango Porttikoskella soi

Kuva/photo by: Vilja Keskimäki